Key Accounts

Transparent şi eficient

Deseori, companiile mari trebuie să gestioneze procese MRO (Maintenance, Repair and Overhaul – Mentenanţă, Reparaţii şi revizii generale) naţionale şi internaţionale, unele dintre ele fiind complexe, complicate. Deoarece cheltuielile de întreţinere, preventive şi corective, au un efect direct asupra venitului net, există o mare nevoie de cunoaştere şi control asupra aşa-numitului “Cost Total de Proprietate”.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, vedem pe de o parte o interacţiune echilibrată între departamentul de Achiziţii, si pe de altă parte, cel de Operaţiuni, Întreţinere & Logistică. Acest lucru impune distribuitorilor electrotehnici şi furnizorilor de servicii să transforme datele în informaţii preţioase: o abordare uniformă a livrării şi nivele egale de servicii pentru toate unităţile de producţie ale clienţilor, oferind date, analize şi consultanţă corespunzătoare. Suntem dornici să contribuim la transparenţa şi controlul crescut al tuturor proceselor MRO pentru Conturile noastre Cheie.

Abordare specifică pentru clienţi

Pentru fiecare Key Account alocat, se creează o echipă specializată, adaptată nevoilor specifice fiecărui client. Echipa constă în reprezentanţi tehnici ai biroului local itsme aflați în apropierea clientului, şi este supravegheată de managerul departamentului Key Accounts. Obiectivul fiecărei echipe este de a contribui la realizarea ţelurilor strategice stabilite de client, respectând în acelaşi timp condiţiile locale. Această contribuţie este notabilă în următoarele departamente: Achiziţii, Logistică, Operaţiuni, Mentenanţă, Finanţe.

Departamentul de Key Account Itsme încheie contracte comerciale extensive naţionale şi/sau internaţionale, bazându-se pe aceleaşi sistem SAP, implementat în toate birourile locale. Această abordare garantează uniformitate în comerţ, logistică şi suport tehnic.

Forţe Comune

Departamentul Key Accounts conduce, organizează şi asigură acordurile asupra nivelului de calitate al serviciilor convenite la nivel central şi condiţiile comerciale pentru livrare şi distribuţie pentru locaţiile individuale de producţie, dar şi pentru toate organizaţiile şi soluţiile (inter)naţionale itsme. În acest proces, Departamentul de Key Accounts are scopul de a obţine independenţă prin intermediul unui parteneriat predefinit şi delimitat.

Departamentul Key Accounts este astfel, “lubrifiantul" dintre diferitele departamente ale marilor companii (inter)naţionale şi garantează realizarea obiectivelor dorite.

Tel: +31 76 - 578 28 00
E-mail: ka@itsme.eu